ముగించు

గ్రామాలలో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల ఏర్పాటుకు కార్యాచరణ ప్రణాళికతో సిద్ధం కావాలని రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేశ్ కుమార్ గారు జిల్లా కలెక్టర్లను ఆదేశించారు.

గ్రామాలలో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల ఏర్పాటుకు కార్యాచరణ ప్రణాళికతో సిద్ధం కావాలని రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేశ్ కుమార్ గారు జిల్లా కలెక్టర్లను ఆదేశించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
గ్రామాలలో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల ఏర్పాటుకు కార్యాచరణ ప్రణాళికతో సిద్ధం కావాలని రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేశ్ కుమార్ గారు జిల్లా కలెక్టర్లను ఆదేశించారు.

గ్రామాలలో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల ఏర్పాటుకు కార్యాచరణ ప్రణాళికతో సిద్ధం కావాలని రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేశ్ కుమార్ గారు జిల్లా కలెక్టర్లను ఆదేశించారు.ఉపాధి హామీ కూలీల శాతం పెరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి అధికారిని ఆదేశించారు.

30/03/2021 29/04/2021 చూడు (280 KB)