ముగించు

జల శక్తి అభియాన్ గురించి అవగాహన కార్యక్రమాలు.

జల శక్తి అభియాన్ గురించి అవగాహన కార్యక్రమాలు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
జల శక్తి అభియాన్ గురించి అవగాహన కార్యక్రమాలు.

కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ వారి ఆదేశానుసారం కామారెడ్డి పట్టణంలో గల 5 వ డివిజన్ లో జల శక్తి అభియాన్ అవగాహన కార్యక్రమాన్ని జిల్లా యువజన మరియు క్రీడల శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించినారు.

03/07/2021 31/07/2021 చూడు (267 KB)