ముగించు

జాతీయ యువజన అవార్డులకు ధరఖాస్తుల ఆహ్వానం.

జాతీయ యువజన అవార్డులకు ధరఖాస్తుల ఆహ్వానం.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
జాతీయ యువజన అవార్డులకు ధరఖాస్తుల ఆహ్వానం.

కేంద్ర యువజన వ్యాపారాలు మరియు క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ అధ్వర్యంలో 2019-20 సంవత్సరానికి గాను అందంచే జాతీయ యువజన అవార్డులకు అర్హులైన యువతీ యువకులు(15-29 సంవ‌త్స‌రాలు మ‌ద్య యువతీ యువకులు) https://innovate.mygov.in/national-youth-award-2020/ ద్వార తాగిన పత్రాలతో 19-11-2021 లోపు నామోదు చేసి జిల్లా యువజన మరియు క్రీడల శాఖ కార్యాలలో సమర్పించగలని జిల్లా యువజన మరియు క్రీడా శాఖ అధికారి తెలిపారు.

11/11/2021 19/11/2021 చూడు (312 KB)