ముగించు

జిల్లాలోని 48 మద్యం షాపులకు లక్కీడ్రా ను తీసి విజేతల నెంబర్లను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ గారు ప్రకటించారు.

జిల్లాలోని 48 మద్యం షాపులకు లక్కీడ్రా ను తీసి విజేతల నెంబర్లను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ గారు ప్రకటించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
జిల్లాలోని 48 మద్యం షాపులకు లక్కీడ్రా ను తీసి విజేతల నెంబర్లను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ గారు ప్రకటించారు.

కామారెడ్డి పట్టణంలోని రేణుకా దేవి కళ్యాణ మండపం లో జిల్లా ప్రొబిషన్ , ఎక్సైజ్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో శనివారం జిల్లాలోని 48 మద్యం షాపులకు లక్కీడ్రా ను తీసి విజేతల నెంబర్లను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ గారు ప్రకటించారు. జిల్లా మద్యనిషేధ, ఆబాకరి అధికారి  శ్రీనివాస్, అధికారులు పాల్గొన్నారు.

20/11/2021 19/12/2021 చూడు (561 KB)