ముగించు

జిల్లాలో కొత్తగా నాలుగు బార్ల కోసం దరఖాస్తులు స్వీకరించబడుతున్నాయి.

జిల్లాలో కొత్తగా నాలుగు బార్ల కోసం దరఖాస్తులు స్వీకరించబడుతున్నాయి.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
జిల్లాలో కొత్తగా నాలుగు బార్ల కోసం దరఖాస్తులు స్వీకరించబడుతున్నాయి.

జిల్లాలో నాలుగు కొత్త బార్ల కోసం దరఖాస్తులు స్వీకరించడం జరుగుతుందని జిల్లా మద్య నిషేధ ఆబ్కారీ అధికారి జి శ్రీనివాస్ నేడొక ప్రకటనలో తెలిపారు.

25/01/2021 08/02/2021 చూడు (317 KB)