ముగించు

జిల్లాలో కోవిడ్ ఉధృతి నివారణ చర్యలపై జిల్లా కలెక్టరు గారు సమీక్షించారు.

జిల్లాలో కోవిడ్ ఉధృతి నివారణ చర్యలపై జిల్లా కలెక్టరు గారు సమీక్షించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
జిల్లాలో కోవిడ్ ఉధృతి నివారణ చర్యలపై జిల్లా కలెక్టరు గారు సమీక్షించారు.

ప్రాథమిక , కమ్యూనిటీ , జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో కోవిడ్ వాక్సినేషన్ పెంచాలని జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఎ.ఎస్ గారు వైద్య అధికారులను ఆదేశించారు.

06/04/2021 30/04/2021 చూడు (396 KB)