ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ ఉపాధి హామి, పల్లె ప్రగతి పనులను వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మండల అధికారులు, ఆర్ అండ్ బి, నీటి పారుదల శాఖా ఇంజనీర్స్ తో సమీక్షించారు.

జిల్లా కలెక్టర్ ఉపాధి హామి, పల్లె ప్రగతి పనులను వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మండల అధికారులు, ఆర్ అండ్ బి, నీటి పారుదల శాఖా ఇంజనీర్స్ తో సమీక్షించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
జిల్లా కలెక్టర్ ఉపాధి హామి, పల్లె ప్రగతి పనులను వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మండల అధికారులు, ఆర్ అండ్ బి, నీటి పారుదల శాఖా ఇంజనీర్స్ తో సమీక్షించారు.

జిల్లా కలెక్టర్ ఉపాధి హామి, పల్లె ప్రగతి పనులను వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మండల అధికారులు, ఆర్ అండ్ బి, నీటి పారుదల శాఖా ఇంజనీర్స్ తో సమీక్షించారు, ఈ నెల 17వ తేదీన గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ లో భాగంగా ప్రతి గ్రామంలో 1౦౦౦ మొక్కలు నాటాలని మండల అధికారులను ఆదేశించారు.

06/02/2021 07/03/2021 చూడు (346 KB)