ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ కొత్తగా నిర్మించిన కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్‌ను సందర్శించారు.

జిల్లా కలెక్టర్ కొత్తగా నిర్మించిన కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్‌ను సందర్శించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
జిల్లా కలెక్టర్ కొత్తగా నిర్మించిన కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్‌ను సందర్శించారు.

కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని కొత్త కలెక్టరేట్ సముదాయాన్ని మంగళవారం జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్. ఏ. శరత్, ఐ ఎ ఎస్ పరిశీలించారు. సమీకృత జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో వివిధ శాఖలకు సంబంధించిన విభాగాలను సందర్శించారు. అసంపూర్తిగా ఉన్న పనులను త్వరిత గతిన పూర్తి చేయాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్ అండ్ బి అధికారులు పాల్గొన్నారు.

01/06/2021 30/06/2021 చూడు (435 KB)