ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ గారు బ్యాంకు లింకేజీ రుణాలు, స్త్రీ నిధి, మెప్మా రుణాలు, పంట రుణాలు, పంటల నమోదు మరియు రైతు భీమా లక్ష్యాలను మండలాల వారీగా అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షించారు.

జిల్లా కలెక్టర్ గారు బ్యాంకు లింకేజీ రుణాలు, స్త్రీ నిధి, మెప్మా రుణాలు, పంట రుణాలు, పంటల నమోదు మరియు రైతు భీమా లక్ష్యాలను మండలాల వారీగా అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
జిల్లా కలెక్టర్ గారు బ్యాంకు లింకేజీ రుణాలు, స్త్రీ నిధి, మెప్మా రుణాలు, పంట రుణాలు, పంటల నమోదు మరియు రైతు భీమా లక్ష్యాలను మండలాల వారీగా అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షించారు.

బ్యాంకు లింకేజీ రుణాలను, స్త్రీ నిధి, మెప్మా రుణాలు, పంట రుణాలు, పంటల నమోదు, రైతు భీమా లక్ష్యాలను ఈ నెల చివరి లోగా సాధించాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఏ.ఎస్ గారు అధికారులను ఆదేశించారు.

25/08/2021 24/09/2021 చూడు (468 KB)