ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ గారు విద్యా శాఖ ఎంఇఓ లతో, మునిసిపల్ కమిషనర్లు మరియు పౌర సరఫరా అధికారులతో సమీక్షించారు.

జిల్లా కలెక్టర్ గారు విద్యా శాఖ ఎంఇఓ లతో, మునిసిపల్ కమిషనర్లు మరియు పౌర సరఫరా అధికారులతో సమీక్షించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
జిల్లా కలెక్టర్ గారు విద్యా శాఖ ఎంఇఓ లతో, మునిసిపల్ కమిషనర్లు మరియు పౌర సరఫరా అధికారులతో సమీక్షించారు.

ప్రయివేటు స్కూల్స్ ఉపాధ్యాయులు, ఇతర సిబ్బంది వివరాలను మండల విద్యాశాఖ అధికారులు , ప్రధానోపాధ్యాయులు కలిసి క్షేత్ర స్థాయిలో సేకరించి వెంటనే పంపాలని జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఎ.ఎస్ గారు విద్యా శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు.

09/04/2021 30/04/2021 చూడు (332 KB)