ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ టెలీకాన్ఫెరెన్ ద్వారా డిఎంహెచ్ఓ , డిప్యూటి డిఎంహెచ్ఓ, పీహెచ్ మెడికల్ ఆఫీసర్లతో ఇంటింటి ఆరోగ్య సర్వేను సమీక్షించారు.

జిల్లా కలెక్టర్ టెలీకాన్ఫెరెన్ ద్వారా డిఎంహెచ్ఓ , డిప్యూటి డిఎంహెచ్ఓ, పీహెచ్ మెడికల్ ఆఫీసర్లతో ఇంటింటి ఆరోగ్య సర్వేను సమీక్షించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
జిల్లా కలెక్టర్ టెలీకాన్ఫెరెన్ ద్వారా డిఎంహెచ్ఓ , డిప్యూటి డిఎంహెచ్ఓ, పీహెచ్ మెడికల్ ఆఫీసర్లతో ఇంటింటి ఆరోగ్య సర్వేను సమీక్షించారు.

టెలీకాన్ఫెరెన్ ద్వారా డి ఎం హెచ్ ఓ , డిప్యూటి డి ఎం హెచ్ ఓ, పీహెచ్ మెడికల్ ఆఫీసర్లతో ఇంటింటి ఆరోగ్య సర్వేను జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్షించారు. గ్రామాలూ మున్సిపాలిటీలలో ప్రతి ఇంటినీ ఆరోగ్య సర్వే చేయాలనీ మెడికల్ ఆఫీసర్, హెల్త్ సూపెర్వైసోర్ పర్యవేక్షణలో టీంలు ప్రతి ఇంటినీ ఆరోగ్య సర్వే చేసి వివరాలు సేకరించాలని కోవిద్ లక్షణాలుంటే ఐసోలేషన్ కిట్స్ అందించాలని సూచించారు.

07/05/2021 06/06/2021 చూడు (398 KB)