ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఎ.ఎస్ గారు ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారితో కలిసి జనహిత భవన్‌లో వివిధ విభాగాల జిల్లా అధికారులతో సమావేశమై వారు చేపట్టే పనులను దిశానిర్దేశం చేసారు.

జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఎ.ఎస్ గారు ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారితో కలిసి జనహిత భవన్‌లో వివిధ విభాగాల జిల్లా అధికారులతో సమావేశమై వారు చేపట్టే పనులను దిశానిర్దేశం చేసారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఎ.ఎస్ గారు ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారితో కలిసి జనహిత భవన్‌లో వివిధ విభాగాల జిల్లా అధికారులతో సమావేశమై వారు చేపట్టే పనులను దిశానిర్దేశం చేసారు.

కొద్ది రోజులలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిచే నూతన కలెక్టరేట్ సమీకృత భవన సముదాయాన్ని ప్రారంభించుకుంటున్న నేపథ్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారితో కలిసి జనహిత భవన్లో వివిధ విభాగాల జిల్లా అధికారులతో సమావేశమై వారు చేపట్టే పనులను దిశానిర్దేశం చేసారు.

07/06/2021 30/06/2021 చూడు (257 KB)