ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ నాయి బ్రాహ్మణులకు, రజకులకు ఉచిత విద్యుత్ పై జిల్లా అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.

జిల్లా కలెక్టర్ నాయి బ్రాహ్మణులకు, రజకులకు ఉచిత విద్యుత్ పై జిల్లా అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
జిల్లా కలెక్టర్ నాయి బ్రాహ్మణులకు, రజకులకు ఉచిత విద్యుత్ పై జిల్లా అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.

జిల్లా కలెక్టర్ నాయి బ్రాహ్మణులకు, రజకులకు ఉచిత విద్యుత్ పై జిల్లా అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.  దోబీ ఘాట్, లాండ్రీ షాప్, సెలూన్ ల కోసం ఉచిత విద్యుత్ కనెక్షన్ కావాలంటే ఆన్లైన్లో రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలని కోరారు. ఇప్పటివరకు కు ఆరు వందల ఇరవై నాలుగు మంది లబ్ధిదారులు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నట్లు చెప్పారు. వీటిని అధికారులు పరిశీలించి విద్యుత్ కనెక్షన్లు ఇస్తారని చెప్పారు.

09/08/2021 09/09/2021 చూడు (439 KB)