ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ భవన సముదాయం ఆవరణలో జిల్లా సంక్షేమ శాఖ రోజ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో చైల్డ్ లైన్ 1098 స్టాల్ ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.

జిల్లా కలెక్టర్ భవన సముదాయం ఆవరణలో జిల్లా సంక్షేమ శాఖ రోజ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో చైల్డ్ లైన్ 1098 స్టాల్ ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
జిల్లా కలెక్టర్ భవన సముదాయం ఆవరణలో జిల్లా సంక్షేమ శాఖ రోజ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో చైల్డ్ లైన్ 1098 స్టాల్ ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.

జిల్లా కలెక్టర్ భవన సముదాయం ఆవరణలో జిల్లా సంక్షేమ శాఖ రోజ్ ఆర్గనైజేషన్ అద్వర్యంలో చైల్డ్ లైన్ 1098 స్టాల్ ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ అదనపు కలెక్టర్ శ్రీ డి.వెంకట మాధవరావు, జిల్లా సంక్షేమ ఆదికారి శ్రీమతి సరస్వతి సందర్శించడం జరిగింది.

13/09/2021 12/10/2021 చూడు (562 KB)