ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ మండల ప్రత్యేక అధికారులతో సమీక్షించారు.

జిల్లా కలెక్టర్ మండల ప్రత్యేక అధికారులతో సమీక్షించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
జిల్లా కలెక్టర్ మండల ప్రత్యేక అధికారులతో సమీక్షించారు.

వైకుంఠధామం డంపింగ్ యార్డులు కంపోస్ట్ షెడ్స్ పనులు పూర్తి అయ్యేలా పర్యవేక్షణ చేపట్టాలని జిల్లా కలెక్టరు, మండల స్పెషల్ ఆఫీసర్లను ఆదేశించారు.

30/07/2020 15/08/2020 చూడు (395 KB)