ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ రైస్ మిల్లు యజమానులతో టెలికాన్ఫరెన్స్

జిల్లా కలెక్టర్ రైస్ మిల్లు యజమానులతో టెలికాన్ఫరెన్స్
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
జిల్లా కలెక్టర్ రైస్ మిల్లు యజమానులతో టెలికాన్ఫరెన్స్

యాసంగి వడ్లు మర పట్టించడం ( మిల్లింగ్ ) ఫిబ్రవరి 20లోగా పూర్తిచేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఏ.ఎస్ గారు సూచించారు. జిల్లా కలెక్టర్ క్యాంపు కార్యాలయంలో రైస్ మిల్లు యజమానులతో టెలికాన్ఫరెన్స్ లో మాట్లాడారు.

27/01/2021 27/02/2021 చూడు (425 KB)