ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ రైస్ మిల్లు యజమానులతో టెలికాన్ఫరెన్స్

జిల్లా కలెక్టర్ రైస్ మిల్లు యజమానులతో టెలికాన్ఫరెన్స్
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
జిల్లా కలెక్టర్ రైస్ మిల్లు యజమానులతో టెలికాన్ఫరెన్స్

యాసంగి వడ్లు మర పట్టించడం ( మిల్లింగ్ ) ఫిబ్రవరి 20లోగా పూర్తిచేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ శరత్ తెలిపారు. సోమవారం ఆయన క్యాంపు కార్యాలయంలో రైస్ మిల్లు యజమానులతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.

25/01/2021 25/02/2021 చూడు (428 KB)