ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ వైద్యశాఖ అధికారులతో వ్యాక్సినేషన్ పై సమీక్ష నిర్వహించారు.

జిల్లా కలెక్టర్ వైద్యశాఖ అధికారులతో వ్యాక్సినేషన్ పై సమీక్ష నిర్వహించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
జిల్లా కలెక్టర్ వైద్యశాఖ అధికారులతో వ్యాక్సినేషన్ పై సమీక్ష నిర్వహించారు.

కామారెడ్డి కలెక్టరేట్లో 12-06-2021 శనివారం  వైద్యశాఖ అధికారులతో వ్యాక్సినేషన్ పై సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈనెల 14 నుంచి 16 వరకు మూడు రోజుల పాటు  వ్యాక్సినేషన్ పదకొండు శాఖల అధికారులకు  వేయనున్నట్లు చెప్పారు.

12/06/2021 30/06/2021 చూడు (442 KB)