ముగించు

జిల్లా పరిషత్ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశము

జిల్లా పరిషత్ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశము
హక్కు వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
జిల్లా పరిషత్ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశము

జిల్లా పరిషత్ సాధారణ సర్వ సభ్య సమావేశము పట్టణంలోని లోయపల్లి అనిత నర్సింగరావు వెలమ ఫంక్షన్ హాలుకు బదులుగా ESR స్థానిక గార్డెన్స్ లో నిర్వహించడం జరుగుతుందని జిల్లా పరిషత్ ముఖ్య కార్యనిర్వహణ అధికారి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.

13/10/2020 13/11/2020 చూడు (315 KB)