ముగించు

జిల్లా యువజన మరియు క్రీడా అధికారి కామారెడ్డి వారి ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవ వేడుకల సందర్బంగా పర్యాటకం సమ్మిళిత వృద్ధి కోసం ప్రతిభ పాటవ పోటీలను నిర్వహించుబడునవి.

జిల్లా యువజన మరియు క్రీడా అధికారి కామారెడ్డి వారి ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవ వేడుకల సందర్బంగా పర్యాటకం సమ్మిళిత వృద్ధి కోసం ప్రతిభ పాటవ పోటీలను నిర్వహించుబడునవి.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
జిల్లా యువజన మరియు క్రీడా అధికారి కామారెడ్డి వారి ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవ వేడుకల సందర్బంగా పర్యాటకం సమ్మిళిత వృద్ధి కోసం ప్రతిభ పాటవ పోటీలను నిర్వహించుబడునవి.

కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ కామారెడ్డి వారి ఆదేశాల అనుసరించి జిల్లా యువజన మరియు క్రీడా అధికారి కామారెడ్డి వారి ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవ వేడుకలు సందర్బంగా తేదీ 27-09-2021 ఉదయం 9.00 గంటలకు ఇంటర్మీడియట్ (ప్రథమ , ద్వితియ ) విద్యార్థిని విద్యార్థులకు ” పర్యాటకం సమ్మిళిత వృద్ధి కోసం ” అనే థీమ్ అంశముగా వ్యాస రచన , వాక్చాతుర్యం మరియు పెయింటింగ్ తదితర విభాగాలలో ప్రతిభ పాటవ పోటీలను ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల కామారెడ్డి పట్టణం ప్రాంగణంలో నిర్వహించుబడునవి.

కావున ఆసక్తి కలిగిన విద్యార్థిని విద్యార్థులు కోవిద్ 19 గైడ్లైన్స్ పాటిస్తూ పై పోటీలలో పాల్గొని ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవ ప్రాధాన్యతను చాటాలని జిల్లా యువజన మరియు క్రీడా అధికారి కోరారు.

25/09/2021 27/09/2021 చూడు (598 KB)