ముగించు

జిల్లా సమన్వయ కమిటీ సమావేశం.

జిల్లా సమన్వయ కమిటీ సమావేశం.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
జిల్లా సమన్వయ కమిటీ సమావేశం.

వివిధ పథకాల ఋణ మంజూరీలో బ్యాంకర్లు ప్రభుత్వ లక్ష్యాలను నెరవేర్చాలని జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఎ.ఎస్ గారు బ్యాంకర్లకు సూచించారు.జనహిత భవన్లో వివిధ బ్యాంక్ మేనేజర్లు , వ్యవసాయ , గ్రామీణ , మున్సిపల్ అధికారులతో జిల్లా కోఆర్డినేట్ కమిటీ సమావేశంలో వివిధ ఋణాల ప్రగతిని జిల్లా కలెక్టరు సమీక్షించారు.

23/02/2021 22/03/2021 చూడు (348 KB)