ముగించు

జిల్లా స్థాయి ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కమిటీ సమావేశం.

జిల్లా స్థాయి ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కమిటీ సమావేశం.
హక్కు వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
జిల్లా స్థాయి ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కమిటీ సమావేశం.

జిల్లాలో పండే పంటలు , ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేసేందుకు కావలసిన మౌళిక వసతులను గుర్తించాలని అధికారులకు జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఎ.ఎస్ గారు సూచించారు.

23/02/2021 22/03/2021 చూడు (321 KB)