ముగించు

ట్రాక్టర్ కెజి వీల్స్ తో దెబ్బతింటున్న రోడ్లు

ట్రాక్టర్ కెజి వీల్స్ తో దెబ్బతింటున్న రోడ్లు
హక్కు వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
ట్రాక్టర్ కెజి వీల్స్ తో దెబ్బతింటున్న రోడ్లు

ట్రాక్టర్ కెజి వీల్స్ ఆర్ అండ్ బి మరియు పంచాయతీ రోడ్లను దెబ్బతీస్తున్నాయి, జిల్లా కలెక్టర్ అధికారులకు సూచనలు ఇచ్చారు.

10/07/2020 09/08/2020 చూడు (114 KB)