ముగించు

డిప్లొమా ఇన్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ (D.El.Ed) 1 మరియు 2 వ సంవత్సర పరీక్షల తేదీలు.

డిప్లొమా ఇన్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ (D.El.Ed) 1 మరియు 2 వ సంవత్సర పరీక్షల తేదీలు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
డిప్లొమా ఇన్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ (D.El.Ed) 1 మరియు 2 వ సంవత్సర పరీక్షల తేదీలు.

డిప్లొమా ఇన్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ (D.El.Ed) 1st year & 2nd year పరీక్షల తేదీలను ప్రభుత్వ పరీక్షల సంచాలకులు , తెలంగాణ హైదరాబాద్ గారు విడుదల చేసారు.

13/11/2020 10/12/2020 చూడు (306 KB)