ముగించు

తెలంగాణ రాష్ట్ర మోడల్ స్కూల్ ప్రవేశ పరీక్ష 21 ఆగస్టు 2021న నిర్వహించడం జరుగుతుంది.

తెలంగాణ రాష్ట్ర మోడల్ స్కూల్ ప్రవేశ పరీక్ష 21 ఆగస్టు 2021న నిర్వహించడం జరుగుతుంది.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
తెలంగాణ రాష్ట్ర మోడల్ స్కూల్ ప్రవేశ పరీక్ష 21 ఆగస్టు 2021న నిర్వహించడం జరుగుతుంది.

తేదీ: 21.08.2021 శనివరం రోజున తెలంగాణ స్టేట్ మోడల్ స్కూల్ 6 వ తరగతీ ప్రవేశ పరీక్ష 10.00 AM నుండి 12.00 Pm & 7వ తరగతి నుండీ 10వ తరగతుల మిగిన ఖాళీ సీట్ల భర్తీ కోసం 02.00 Pm నుండి 04.00 Pm వరకు జిల్లాల్లో ఉన్న అన్ని మోడల్ స్కూల్స్ లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది.

19/08/2021 21/08/2021 చూడు (274 KB)