ముగించు

తెలంగాణ స్టేట్ మోడల్ స్కూల్ ప్రవేశ పరీక్షలు

తెలంగాణ స్టేట్ మోడల్ స్కూల్ ప్రవేశ పరీక్షలు
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
తెలంగాణ స్టేట్ మోడల్ స్కూల్ ప్రవేశ పరీక్షలు

కరోనా కారణంగా వాయిదా పడ్డ తెలంగాణ స్టేట్ మోడల్ స్కూల్ ప్రవేశ పరీక్షలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది.

08/10/2020 29/10/2020 చూడు (319 KB)