ముగించు

దళిత వాడలు, గిరిజన తండాల్లో కల్పించవలసిన మౌలిక వసతులపై అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్ష నిర్వహించారు.

దళిత వాడలు, గిరిజన తండాల్లో కల్పించవలసిన మౌలిక వసతులపై అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్ష నిర్వహించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
దళిత వాడలు, గిరిజన తండాల్లో కల్పించవలసిన మౌలిక వసతులపై అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్ష నిర్వహించారు.

దళిత వాడ, గిరిజన తండాల్లో మౌలిక వసతులు కల్పించడానికి అవసరమైన ప్రతిపాదనలు ఈ నెల 13 లోగా సమర్పించాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఏఎస్ గారు అధికారులను ఆదేశించారు.

12/08/2021 11/09/2021 చూడు (554 KB)