ముగించు

దివ్యాంగుల ఉపాధి మరియు పునరావాసం కొరకు.

దివ్యాంగుల ఉపాధి మరియు పునరావాసం కొరకు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
దివ్యాంగుల ఉపాధి మరియు పునరావాసం కొరకు.

దివ్యాంగుల ఉపాధి మరియు పునరావాసం కొరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంచే వికలాంగుల మరియు వయో వృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ ద్వారా ఉపాధి మరియు పునరావాస పథకం ప్రవేశపెట్టబడింది.

దీని యొక్క పత్రికా ప్రకటన తేదీ 7-1-2021 రోజు దిన పత్రికలో ఇవ్వడం జరిగింది మరియు దరఖాస్తు ఆఖరు తేదీ 21-01-2021 ని 31-01-2021 వరకు పొడగించడం జరిగింది దీనిని గమనించగలరు.

పూర్తి వివరాలకు http://tsobmms.cgg.gov.in వెబ్ సైట్ను చూడగలరు.

20/01/2021 31/01/2021 చూడు (338 KB)