ముగించు

దివ్యాంగుల ఉపాధి మరియు పునరావాసం కొరకు.

దివ్యాంగుల ఉపాధి మరియు పునరావాసం కొరకు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
దివ్యాంగుల ఉపాధి మరియు పునరావాసం కొరకు.

దివ్యాంగుల ఉపాధి మరియు పునరావాసం కొరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంచే వికలాంగుల మరియు వయో వృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ ద్వారా ఉపాధి మరియు పునరావాస పథకం ప్రవేశపెట్టబడింది.

ఈ నెల 07-01-2021 నుండి 21-01-2021 తేదీ వరకు ధరకాస్తులను ఆన్లైన్ ద్వారా స్వీకరించడం జరుగుతుంది.

పూర్తి వివరాలకు http://tsobmms.cgg.gov.in వెబ్ సైట్ను చూడగలరు.

05/01/2021 21/03/2021 చూడు (331 KB)