ముగించు

నర్సరీలను ఉద్యాన శాఖలో నమోదు చేయాలి.

నర్సరీలను ఉద్యాన శాఖలో నమోదు చేయాలి.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
నర్సరీలను ఉద్యాన శాఖలో నమోదు చేయాలి.

పండ్ల మొక్కలు, మిర్చి, కూరగాయల నారును పెంచే నర్సరీ యజమానులు ఉద్యాన శాఖ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్స్ చేసుకోవాలి. రిజిస్ట్రేషన్ చేయదల్చిన నర్సరీ యజమానులు అవసరమైన ధృవపత్రాలు సమర్పించాలి .

09/06/2021 30/06/2021 చూడు (291 KB)