ముగించు

నస్రుల్లాబాద్ మండలం మైలారం లో పల్లె ప్రకృతి వనం ను జిల్లా కలెక్టర్ గారు సందర్శించారు.

నస్రుల్లాబాద్ మండలం మైలారం లో పల్లె ప్రకృతి వనం ను జిల్లా కలెక్టర్ గారు సందర్శించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
నస్రుల్లాబాద్ మండలం మైలారం లో పల్లె ప్రకృతి వనం ను జిల్లా కలెక్టర్ గారు సందర్శించారు.

నస్రుల్లాబాద్ మండలం మైలారం లో పల్లె ప్రకృతి వనం ను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ గారు సందర్శించారు. ప్రకృతి వనం లో మొక్కలు వృక్షాలు గా మారడం పట్ల సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు.

22/10/2021 21/11/2021 చూడు (541 KB)