ముగించు

నిజాంసాగర్ నందు గల జవహర్ నవోదయ విద్యాలయంలో 2022-23 వ విద్యా సంవత్సరంనకు గాను 6 వ తరగతిలో చేర్చుకొనుటకు ప్రవేశ పరీక్షకు సంబంధించి ఆన్లైన్ లో దరఖాస్తులు స్వీకరించడం జరుగుతుంది.

నిజాంసాగర్ నందు గల జవహర్ నవోదయ విద్యాలయంలో 2022-23 వ విద్యా సంవత్సరంనకు గాను 6 వ తరగతిలో చేర్చుకొనుటకు ప్రవేశ పరీక్షకు సంబంధించి ఆన్లైన్ లో దరఖాస్తులు స్వీకరించడం జరుగుతుంది.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
నిజాంసాగర్ నందు గల జవహర్ నవోదయ విద్యాలయంలో 2022-23 వ విద్యా సంవత్సరంనకు గాను 6 వ తరగతిలో చేర్చుకొనుటకు ప్రవేశ పరీక్షకు సంబంధించి ఆన్లైన్ లో దరఖాస్తులు స్వీకరించడం జరుగుతుంది.

నిజాంసాగర్ నందు గల జవహర్ నవోదయ విద్యాలయంలో 2022-23 వ విద్యా సంవత్సరంనకు గాను 6 వ తరగతిలో చేర్చుకొనుటకు ప్రవేశ పరీక్షకు సంబంధించి ఆన్లైన్ లో దరఖాస్తులు స్వీకరించడం జరుగుతుంది. దరఖాస్తులు సమర్పించుటకై www.navodaya.gov.in వెబ్సైట్ ని సందర్శించి దరఖాస్తులను సమర్పించవచ్చు.

ఆన్లైన్లో దరఖాస్తుల చివరి తేదీ : 30.11.2021
పరీక్షా తేదీ 30.04. 2022

11/10/2021 30/11/2021 చూడు (328 KB)