ముగించు

నులిపురుగుల నివారణ.

నులిపురుగుల నివారణ.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
నులిపురుగుల నివారణ.

గ్రామ, పట్టణ స్థాయిలో ప్రతి ఇంటిని సందర్శించి 1-19 వయస్సు గల పిల్లలకు నులిపురుగుల నివారణ ఆల్బెండజోల్ టాబ్లెట్స్ వేయాలని జిల్లా కలెక్టరు వైద్య అధికారులను ఆదేశించారు.

21/09/2020 21/10/2020 చూడు (354 KB)