ముగించు

నేషనల్ టాలెంట్ సెర్చ్ ఎగ్జామినేషన్ (ఎన్.టి.ఎస్.ఇ)

నేషనల్ టాలెంట్ సెర్చ్ ఎగ్జామినేషన్ (ఎన్.టి.ఎస్.ఇ)
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
నేషనల్ టాలెంట్ సెర్చ్ ఎగ్జామినేషన్ (ఎన్.టి.ఎస్.ఇ)

నేషనల్ టాలెంట్ సెర్చ్ ఎగ్జామినేషన్ 1st లెవెల్ పరీక్ష తేదీ: 21.02.2021 నాడు నిర్వహించడం జరుగుతుందని తెలియపరచనైనది మరియు ఆన్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులను తేదీ:15.12.2020 వరకు పొడగించడం జరిగింది.దరఖాస్తులను ప్రభుత్వ పరీక్షల సంచాలకుల కార్యాలపు వెబ్ సైట్ https://bse.telangana.gov.in ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోగలరు.

05/12/2020 15/12/2020 చూడు (276 KB)