ముగించు

నేషనల్ మీన్స్ కం మెరిట్ స్కాలర్షిప్ (NMMS) పరీక్ష కొరకు ఆన్లైన్ లో దరఖాస్తులను స్వీకరణ – గురించి.

నేషనల్ మీన్స్ కం మెరిట్ స్కాలర్షిప్ (NMMS) పరీక్ష కొరకు ఆన్లైన్ లో దరఖాస్తులను స్వీకరణ – గురించి.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
నేషనల్ మీన్స్ కం మెరిట్ స్కాలర్షిప్ (NMMS) పరీక్ష కొరకు ఆన్లైన్ లో దరఖాస్తులను స్వీకరణ – గురించి.

నేషనల్ మీన్స్ కం మెరిట్ స్కాలర్షిప్ (NMMS)పరీక్ష కొరకు ఆన్లైన్ లో దరఖాస్తులను ప్రభుత్వ పరీక్షల సంచాలకుల కార్యాలయ వెబ్సైట్ https://bse.telangana.gov.in/ ద్వారా ఆహ్వానించబడుతున్నవి.

పూర్తి వివరముల కోసం జిల్లా విద్యాశాఖ కార్యాలయం లో గాని, ప్రభుత్వ పరీక్షల సంచాలకుల కార్యాలయం హైదరాబాద్ లో గాని సంప్రదించగలరు.

27/12/2021 17/01/2022 చూడు (313 KB)