ముగించు

పంచాయతీ రాజ్ ఇంజనీర్లతో రైతు వేదికలపై జిల్లా కలెక్టర్, సమీక్ష.

పంచాయతీ రాజ్ ఇంజనీర్లతో రైతు వేదికలపై జిల్లా కలెక్టర్, సమీక్ష.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
పంచాయతీ రాజ్ ఇంజనీర్లతో రైతు వేదికలపై జిల్లా కలెక్టర్, సమీక్ష.

రైతు వేదిక నిర్మాణ పనులలో వేగం పెంచాలని పంచాయితీ రాజ్ ఇంజనీర్లు పనుల పర్యవేక్షణ నిరంతరం చేపట్టాలని జిల్లా కలెక్టరు ఆదేశించారు.

27/07/2020 15/08/2020 చూడు (320 KB)