ముగించు

పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలను అక్రమంగా జారీ చేయడం.

పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలను అక్రమంగా జారీ చేయడం.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలను అక్రమంగా జారీ చేయడం.

ప్రభుత్వ భూమిని అక్రమంగా పట్టాదారు పాస్ బుక్ లు జారీ చేసిన రాజంపేట తహశీలుదారు కె. మోతీసింగ్ ను సస్పెండ్ చేస్తూ  జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఏ.శరత్, ఐ.ఏ.ఎస్ గారు నేడు ఆదేశాలు జారీ చేసారు.

07/01/2021 07/02/2021 చూడు (89 KB)