ముగించు

పల్లెప్రకృతి కార్యక్రమాలు, ఉపాధి హామీ పనులు

పల్లెప్రకృతి కార్యక్రమాలు, ఉపాధి హామీ పనులు
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
పల్లెప్రకృతి కార్యక్రమాలు, ఉపాధి హామీ పనులు

బుధవారం నాడు బస్వాపూర్,పెద్దమల్లారెడ్డి గ్రామాలలో పల్లెప్రకృతి కార్యక్రమాలు, ఉపాధి హామీ పనులను జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఏ శరత్, ఐఎఎస్ గారు పరిశీలించారు.

09/12/2020 09/01/2021 చూడు (297 KB)