ముగించు

పల్లెప్రగతి కార్యక్రమం.

పల్లెప్రగతి కార్యక్రమం.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
పల్లెప్రగతి కార్యక్రమం.

పల్లెప్రగతి కార్యక్రమం ద్వారా రైతువేదిక, క్రిమిటోరియం, పల్లెప్రకృతివనం, నర్సరీ, కంపోస్టుషెడ్, అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ గ్రామాలకు ఆభరణాలుగా మారాయని జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఏ.ఎస్ గారు అన్నారు.

21/01/2021 21/02/2021 చూడు (425 KB)