ముగించు

పల్లెప్రగతి, ధరణి మరియు కస్టమ్ రైస్ మిల్లింగ్ పై సమీక్ష

పల్లెప్రగతి, ధరణి మరియు కస్టమ్ రైస్ మిల్లింగ్ పై సమీక్ష
హక్కు వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
పల్లెప్రగతి, ధరణి మరియు కస్టమ్ రైస్ మిల్లింగ్ పై సమీక్ష

జిల్లా కలెక్టర్ గారు శనివారం నాడు జణహిత భవన్లో పల్లెప్రగతి, ధరణి, కస్టమ్ రైస్ మిల్లింగ్ ప్రగతిని, అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షించారు.

05/12/2020 05/01/2021 చూడు (409 KB)