ముగించు

పల్లెప్రగతి పనుల కార్యక్రమాలలో భాగంగా ఉపాధి హామీ పనులు

పల్లెప్రగతి పనుల కార్యక్రమాలలో భాగంగా ఉపాధి హామీ పనులు
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
పల్లెప్రగతి పనుల కార్యక్రమాలలో భాగంగా ఉపాధి హామీ పనులు

పల్లెప్రగతి పనుల కార్యక్రమాలలో భాగంగా ఉపాధి హామీ పనులలో 25 శాతం పైగా కూలీలా సంఖ్య పెరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టరు గారు, అధికారులను ఆదేశించారు.

28/11/2020 28/12/2020 చూడు (349 KB)