ముగించు

పల్లె ప్రగతి, పట్టణ ప్రగతిపై జిల్లా కలెక్టర్ గారు అధికారులతో సమీక్షించారు.

పల్లె ప్రగతి, పట్టణ ప్రగతిపై జిల్లా కలెక్టర్ గారు అధికారులతో సమీక్షించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
పల్లె ప్రగతి, పట్టణ ప్రగతిపై జిల్లా కలెక్టర్ గారు అధికారులతో సమీక్షించారు.

గ్రామాల్లోని కంపోస్టు షెడ్లు, వైకుంఠ ధామాల చుట్టూ హరిత కంచెలను ఏర్పాటు చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు ఆదేశించారు.

14/06/2021 30/06/2021 చూడు (563 KB)