ముగించు

పాజిటివ్ కేసులు ఎక్కువ వస్తున్న ఆరోగ్య కేంద్రం పరిధిలో మెడికల్, రెవిన్యూ అధికారులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు.

పాజిటివ్ కేసులు ఎక్కువ వస్తున్న ఆరోగ్య కేంద్రం పరిధిలో మెడికల్, రెవిన్యూ అధికారులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
పాజిటివ్ కేసులు ఎక్కువ వస్తున్న ఆరోగ్య కేంద్రం పరిధిలో మెడికల్, రెవిన్యూ అధికారులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు.

పాజిటివ్ కేసులు ఎక్కువ వస్తున్న ఆరోగ్య కేంద్రం పరిధిలో మెడికల్, రెవిన్యూ అధికారులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు. పాజిటివ్ కేసులు గుర్తించి వారికి కిట్స్ అందించాలని, హోమ్  ఐసోలేషన్ పకడ్బందీగా నిర్వహించాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్. ఏ. శరత్, ఐ ఎ ఎస్ అధికారులను ఆదేశించారు.

26/05/2021 25/06/2021 చూడు (325 KB)