ముగించు

పోలింగ్ స్టేషన్లను పరిశీలనా.

పోలింగ్ స్టేషన్లను పరిశీలనా.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
పోలింగ్ స్టేషన్లను పరిశీలనా.

నిజామాబాదు స్థానిక సంస్థల నియోజక వర్గ ఎన్నికల పరిశీలకులు వీరబ్రహ్మయ్య, కామారెడ్డి పట్టణంలో మున్సిపల్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన పోలింగ్ స్టేషన్ లను పరిశీలించారు.

30/09/2020 30/10/2020 చూడు (199 KB)