ముగించు

ప్రజావాణి ఫోన్ ఇన్ ప్రోగ్రాం.

ప్రజావాణి ఫోన్ ఇన్ ప్రోగ్రాం.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
ప్రజావాణి ఫోన్ ఇన్ ప్రోగ్రాం.

ప్రతి సోమవారం ఉదయం. 10.45 am నుండి 12.15 pm గంటలకు జిల్లా కలెక్టర్ గారు  “ ఫోన్ ఇన్ ప్రోగ్రాం” నిర్వహిస్తారు.

01/08/2020 01/09/2020 చూడు (427 KB)