ముగించు

ప్రతి మండలంలో కోవిడ్ కంట్రోల్ రూం ఏర్పాటు చేసి, లక్షణాలు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఫోన్ ద్వారా మాట్లాడాలని జిల్లా కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు.

ప్రతి మండలంలో కోవిడ్ కంట్రోల్ రూం ఏర్పాటు చేసి, లక్షణాలు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఫోన్ ద్వారా మాట్లాడాలని జిల్లా కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
ప్రతి మండలంలో కోవిడ్ కంట్రోల్ రూం ఏర్పాటు చేసి, లక్షణాలు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఫోన్ ద్వారా మాట్లాడాలని జిల్లా కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు.

ప్రతి మండలంలో కోవిడ్ కంట్రోల్ రూం ఏర్పాటు చేసి, లక్షణాలు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఫోన్ ద్వారా మాట్లాడాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్. ఏ. శరత్, ఐ ఎ ఎస్. అధికారులను ను ఆదేశించారు. లక్షణాలున్నవారికి కిట్లు ఇచ్చారా, మందులు సక్రమంగా వాడుతున్నారా, అఫీషియల్ వాచ్, కమ్యూనిటీ వాచ్ లను నియమించారా అనే అంశాలను అడిగి తెలుసుకోవాలని సూచించారు. 

10/05/2021 09/06/2021 చూడు (444 KB)