ముగించు

ప్రభుత్వ సేవ నుండి రిటైర్ అయ్యారు.

ప్రభుత్వ సేవ నుండి రిటైర్ అయ్యారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
ప్రభుత్వ సేవ నుండి రిటైర్ అయ్యారు.

జిల్లా పౌర సంబంధాల అధికారి , కామారెడ్డి కార్యాలయములో పబ్లిసిటీ అసిస్టెంటుగా పనిచేస్తూ ప్రభుత్వ సర్వీసు నుండి ఈ రోజు పదవీ విరమణ చేసిన వస్తాద్ గంగాధర్ గౌడ్ ను జిల్లా పౌర సంబంధాల అధికారి పి.వెంకటేశ్వరరావు సన్మానించారు.

28/11/2020 28/12/2020 చూడు (197 KB)