ముగించు

ప్లేస్మెంట్ ఓరియెంటెడ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం ను పేరుపొందిన సంస్థల ద్వారా అందించుటకు అర్హత గల వికలాంగుల అభ్యర్థుల నుండి దరఖాస్తులు కోరుతున్నారు.

ప్లేస్మెంట్ ఓరియెంటెడ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం ను పేరుపొందిన సంస్థల ద్వారా అందించుటకు అర్హత గల వికలాంగుల అభ్యర్థుల నుండి దరఖాస్తులు కోరుతున్నారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
ప్లేస్మెంట్ ఓరియెంటెడ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం ను పేరుపొందిన సంస్థల ద్వారా అందించుటకు అర్హత గల వికలాంగుల అభ్యర్థుల నుండి దరఖాస్తులు కోరుతున్నారు.

వికలాంగులు మరియు వయోవృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ , తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారు శిక్షణ కోర్సుల క్రింద ప్లేస్మెంట్ ఓరియెంటెడ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం ను పేరుపొందిన సంస్థల ద్వారా అందించుటకు అర్హత గల వికలాంగుల అభ్యర్థుల నుండి దరఖాస్తులు కోరుతున్నారు. దరఖాస్తులు స్వీకరణకు ఆఖరి తేదీ: 17-08-2021 న సా. 05:00 గంటలు.

కోర్సు వివరాలు , దరఖాస్తు ఫారం అర్హత ప్రమాణాలు మొదలుగునవి వెబ్ సైట్ www.wdsc.telangana.gov.in పై లభిస్తాయి

 

11/08/2021 17/08/2021 చూడు (312 KB)