ముగించు

ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లో భూములు కోల్పోయిన రైతులకు భూములు , పరిహారం ఇప్పించడానికి కృషి చేస్తానని ఎల్లారెడ్డి ఎమ్మెల్యే సురేందర్ అన్నారు.

ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లో భూములు కోల్పోయిన రైతులకు భూములు , పరిహారం ఇప్పించడానికి కృషి చేస్తానని ఎల్లారెడ్డి ఎమ్మెల్యే సురేందర్ అన్నారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లో భూములు కోల్పోయిన రైతులకు భూములు , పరిహారం ఇప్పించడానికి కృషి చేస్తానని ఎల్లారెడ్డి ఎమ్మెల్యే సురేందర్ అన్నారు.

ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లో భూములు కోల్పోయిన రైతులకు భూములు , పరిహారం ఇప్పించడానికి కృషి చేస్తానని ఎల్లారెడ్డి ఎమ్మెల్యే సురేందర్ అన్నారు. సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలో సోమవారం భూములు కోల్పోతున్న రైతులతో ఎల్లారెడ్డి ఎమ్మెల్యే సురేందర్ గారు సమావేశం నిర్వహించారు. రైతులకు న్యాయం చేస్తానని  చెప్పారు

06/12/2021 31/12/2021 చూడు (431 KB)