ముగించు

ఫోన్ ఇన్ కార్యక్రమం

ఫోన్ ఇన్ కార్యక్రమం
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
ఫోన్ ఇన్ కార్యక్రమం

ఫోన్ ఇన్ కార్యక్రమం ద్వారా వచ్చిన ప్రజావాణి ఫిర్యాదులను సత్వరమే పరిష్కరించాలని జిల్లా కలెక్టరు, రెవిన్యూ డివిజనల్ అధికారులను జిల్లా అధికారులను ఆదేశించారు.

03/08/2020 03/09/2020 చూడు (347 KB)